Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Posts tagged Petiţie

Petiţie către Avocatul Poporului 25.03.2013

Petiţie transmisă pe 25.03.2013 către Avocatul Poporului, privind excepția de neconstituționalitate a art. 331-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

­Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283

http://asociatialibertatearomanilor.ro

Tel. 0744.590.721
E-mail: asociatialibertatearomanilor@gmail.com

Către :     AVOCATUL POPORULUI
Bucureşti, strada Eugeniu Carada nr. 3, sector 3;
fax: 021/312.49.21; E-mail:
avp@avp.ro

 

Subiect: Excepția de neconstituționalitate a art. 331-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Domnule Ministru,

În calitatea lor de organizaţii care au ca misiune promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, organizaţiile semnatare vă solicită să constatați că există motive întemeiate pentru a sesiza Curtea Constituțională a României cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a 331-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății privind cardul național de sănătate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 331 – 338 din Titlul X din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și, mai ales:

„Art. 331
(1) Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c) numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii:

a) diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
b) grupa sanguină şi Rh;
c) acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces;
d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.

(3) Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

(4) Pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate datele medicale se înregistrează separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop.

(5) Informaţia prevăzută la alin. (2) lit. c ) se va înregistra pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 147 pct. 5.

(6) Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 333
(1) Componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează prin utilizarea serviciilor de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop şi numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. CNAS eliberează şi administrează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele menţionate.
Continue reading →