Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Posts tagged noul buletin

Scrisoare referitoare la Proiectul OG pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind cartea electronică de identitate

CĂTRE,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 

Subiect: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, analizând proiecul de lege supus dezbaterii publice, prin reprezentantul legal și prin membrii săi -

 Solicităm reglementarea condițiilor necesare emiterii cărții de identitate, format ID 1, model 1997, și după data de 31 decembrie 2023.

Solicităm demararea unei proceduri eficiente de reevaluare a Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație în noul context internațional creat de conflictul de la granițele statutui român în condițiile în care atât nivelul de securitate cibernetică diferă de la un stat mebru la alt stat membru, cât și tipul de agresiune la care fiecare dintre aceste state ar putea fi supus.

Propunem demararea unor consultări cu organismele europene competente pentru obţinerea unor derogări/modificări pentru exercitarea dreptului la circulaţie pentru cetăţenii care posedă un act de identitate simplu (în formatul actual).

Solicităm inițierea unui proces de evaluare a riscului și beneficiilor procesului de transformare digitală (care are caracter ireversibil) în care să fie puse în balanță beneficiile simplificării operațiunilor birocratice vizate de modificările legislative cu riscurile breșelor de securitate împotriva cărora nu există garanții absolute.

Solicităm să luați în considerare că garantarea securității statului român și menținerii păcii în spațiul european este strâns legată de garantarea securității cibernetice și nu s-a înregistrat niciun rezultat notabil în acest sens în anul 2022.

Solicităm să luați în considerare că un număr însemnat de persoane de naționalitate română invocă motive de conștiință și religie pentru a nu adera la procesul de transformare digitală preconizat, indiferent de gradul de simplificare a vieții lor.

Se prevede posibilitatea persoanei de a opta pentru o carte de identitate simplă.

Se dorește înlocuirea actualului tip de carte de identitate simplă cu un nou tip de carte de identitate simplă.

Producerea cărții de identitate simple în noul format conține în mod necesar elemente de noutate care constituie motivul pentru care leguitorul european dorește preschimbarea tuturor actelor de identitate deja emise și aflate în termenul de valabilitate sau de format vechi. Logistica şi know-how-ul necesare şi suficiente pentru producerea cărţii de identitate simple există deja la nivelul local, fără a implica niciun efort financiar şi de resurse umane suplimentar, tipărirea cărţii de identitate simple în formate noi nu se justifică

Subliniem necesitatea eliminării noutăților legislative care instituie posibilitatea autorităţilor române de a nu emite cărţi de identitate tipărite.

Solicitarea noastră este ca persoanele care invocă motive de conştiinţă, securitate sau opinie să poată folosi actualele documente de identitate până la expirarea valabilităţii lor, iar după expirare să poată obţină în continuare acelaşi tip de cărţi de identitate neelectronice simple, care să nu conţină informaţii ascunse sau codificate şi nici dispozitive de stocare a datelor.

Această solicitare constituie o reiterare a demersurilor anterioare legate de aprobarea OUG nr. 82/2012 iniţiate de asociaţia noastră şi un număr de 46 de ONG-uri. Reamintim cererea de organizare a a unui referendum pentru respingerea introducerii oricărui act electronic şi biometric susținută de peste 1 milion de persoane cu drept de vot.

 

Cu aleasă stimă,

Profesor Nicolae Livadă

Preşedinte Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

de Arhimandritul Athanasios Anastasiou,
Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea Arhimandritului Athanasios Anastasiou, Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

 

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice
şi al actelor de identitate electronice

 

Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Cuvioase Părinte Sarandis Sarandos, Preşedinte al Centrului de Studii Patristice,
Distinşi Domni Profesori,
Stimaţi Domni Referenţi,
Iubiţi Fraţi,

S-a constatat deja, este cunoscut de către toţi şi se poate vedea şi cu ochiul liber operaţiunea coordonată de nivelare a caracterului naţional şi religios, de sărăcire a poporului nostru şi încercarea de a face să dispară ţara noastră.

Vorbim de o catastrofă şi un dezastru total. Este vorba de genocidul spiritual şi uman împotriva poporului nostru, care este impus înfiorător şi făţiş în cadrul general al Globalizării şi a Noii Ordini Mondiale de către liderii şi promotorii globalizării prin metode specifice de tipul New Age.

Aceste metode se aplică în principal prin supravegherea electronică a cetăţenilor, în vederea controlării şi manipulării conştiinţei lor, a cultivării sentimentului de nesiguranţă, frică şi panică, în sfârşit, spre pierderea libertăţii şi a personalităţii date de Dumnezeu, spre suprimarea oricărei reacţii a celor care ar aduce vreo prejudiciere viziunii lor.

Supravegherea electronică este catalizatorul pentru supunerea şi asimilarea lor în sistemul Globalizării. Este vârful de lance care compromite libertăţile civile, care direcţionează urmărirea activităţilor lor, care le culpabilizează convingerile, care impune subjugarea lor finală prin dictatura electronică globală, ce reprezintă în zilele noastre forma avansată a totalitarismului absolut.

Această dictatură este organizată şi dirijată de Sionismul Internaţional şi de Masonerie prin decizii ce se iau în cercuri restrânse (cluburi), aşa cum este cazul Comisiei Trilaterale (colaborare intercontinentală între Europa, SUA, Asia, Japonia), al renumitul Club Bilderberg, al Fondului Monetar Internaţional, al Băncii Centrale Europene, al Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, al Organizaţiei Mondiale a Controlului Alimentaţiei, al Grupul Ţărilor Dezvoltate G8 şi G20, al Tribunalul Internaţional de la Haga, al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, al Conferinţei Mondiale pentru Mediu, şi al multor altor organizaţii internaţionale ce exercită influenţă la nivel planetar şi care impun politica oligarhiei internaţionale în locul popoarelor.

Confecţionează şi impun lideri-marionetă, păpuşi docile  care execută întru totul planurile lor. Desigur, sunt cunoscute de foarte mult timp practicile şi metodele acestora, ale diferitelor cercuri „închise” şi elite care au marcat întreaga istorie a planetei. Folosesc posturi de televiziune şi reţele de ştiri conduse tot de ei, cotidiene de circulaţie internaţională şi o pleiadă de aşa-zise organizaţii filantropice ori filosofice, sociale, sportive sau de altă natură, şi alte mişcări şi asociaţii. Prin aceste mijloace îi promovează şi îi fac cunoscuţi în cele din urmă tot ei pe „cei aleşi” ai popoarelor, înainte chiar ca însăşi popoarele să-i cunoască, să-i aleagă şi să-i voteze. Astfel este pregătit dinainte şi impus sistemul politic mondial, social şi economic.
Continue reading →

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

de Chrístos Papasotiríou,  Avocat al Curţii Supreme de Justiţie

 Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos comunicarea domnului Chrístos Papasotiríou, Avocat al Curţii Supreme de Justiţie:

Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

Înaltpreasfinţia-Voastră kir Serafim, Mitropolit al Pireului, Preacinstiţi Părinţi, domnilor şi doamnelor,

 Încă din noiembrie 2010, Ministerul de Interne a supus dezbaterii publice introducerea cardului cetăţeanului. Potrivit conţinutului propunerilor de dezbatere, ca subiecte de problematizare şi exprimare a părerilor în acest sens au fost propuse de Minister următoarele:

  1. Valorificarea şi extinderea serviciilor electronice existente şi dezvoltarea altora noi de către administrația publică.
  2. Protecţia datelor personale şi a vieţii private a cetăţenilor.
  3. Protecţia siguranţei tranzacţiilor.
  4. Introducerea şi valorificarea serviciilor electronice inovatoare.
  5. Propuneri tehnice pentru proiectarea şi realizarea cardului. De altfel, scopurile şi cadrul de folosire a cardului cetăţeanului sunt în primul rând şi totdeauna în conformitate cu Ministerul, identificarea firească a cetăţenilor prin înlocuirea actualului act de identitate eliberat de poliţie.

În acelaşi timp, se propune folosirea cardului cetăţeanului în întreaga viaţă cotidiană, pentru a se ajunge treptat la înlocuirea diferitelor documente şi certificate personale în tranzacţiile cetăţeanului cu domeniul public.

De asemenea, potrivit  Ministerului, se prevede ca însuşirea principală a cardului cetăţeanului să fie încorporarea cipului electronic, în vederea atingerii scopului acestuia şi a realizării cadrului de utilizare a cardului, adică pentru a fi cuprinse în acesta toate informaţiile şi datele, legate de scopurile şi cadrele de mai sus. Încorporarea cipului în card permite responsabilului şi executantului procesării informaţiilor şi datelor, dar şi oricărui terţ, ca în orice moment să ia cunoştinţă atât de tranzacţiile pe care le operează deţinătorul, cât şi de locul exact unde se află persoana asupra căreia se află cardul, cu rezultatul că se eludează astfel dreptul de liberă mişcare a cetăţeanului în ţară, care drept constituie o manifestare principală a dreptului la libertate personală.

Prin urmare, pentru atingerea acestor scopuri ale cardului cetăţeanului era nevoie de decretarea legii cu privire la crearea unei baze tehnologice, electronice şi la întemeierea şi funcţionarea unei baze electronice centrale, în care vor fi colectate informaţii şi date despre deţinător ce vor constitui obiect de procesare electronică.

Din acest motiv, însuşi Ministerul de Interne, Decentralizare şi Guvernare Electronică a adus spre negociere publică un proiect de lege cu privire la această lege care a devenit lege a statului, intitulată: ”Guvernarea Electronică”.

Potrivit conţinutului propunerilor pe această temă ale Ministerului, scopurile Legii menţionate sunt următoarele:

  1. Îmbunătăţirea deservirii cetăţenilor şi a firmelor de către servicii ale administraţiei publice, în termeni de eficienţă şi transparenţă.
  2. Diminuarea birocraţiei prin valorificarea tehnologiilor informatice şi de Comunicaţii.
  3. Protecţia datelor personale şi a vieţii private a cetăţenilor.
  4. Protecţia siguranţei tranzacţiilor.

Însă problemele care reies din introducerea cardului cetăţeanului şi a guvernării electronice sunt de netrecut şi determinante în ce priveşte cele mai importante drepturi individuale constituţionale, adică cele ale libertăţii personale şi ale libertăţii de mişcare în interiorul ţării şi al respectului faţă de personalitatea individului.
Continue reading →

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

de Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto».

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea domnului Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto»:

Cea mai macabră verigă a totalitarismului

Noii Ordini

În epoca agresivă pe care o trăim, o epocă critică pentru societăţile contemporane, pentru popoare şi pentru om în general – nimănui nu-i este acordat privilegiul de a amâna lupta sau de a o abandona şi, desigur, nici de a avea poziţii neutre.

În faţa catastrofei malthousiene a Noii Ordini prin care trecem şi a distrugerii poporului elen de către marionetele colaboraţioniste ale mafiilor financiare, este dator şi clerul Bisericii noastre să ia poziţii clare şi să intre cu forţă în lupta aceasta alături de popor. „Centrul de Studii Patristice”, precum şi alţi luptători de frunte ai Bisericii, clerici şi monahi, au ridicat steagul rezistenţei în faţa dezastrului şi a destrămării societăţii elene şi a poporului nostru, pe care le promovează anumiţi factori.

Cu toate acestea, să observăm că până şi în cercurile acestor luptători de frunte ai Bisericii există multe ezitări şi unele discursuri duplicitare. Nu e posibil ca, pe de o parte, să batem clopotele împotriva Ecumenismului şi a Noii Ordini, iar pe de alta să tăcem cu privire la Cardul Cetăţeanului sau, mai mult încă, chiar să îl susţinem. Nu putem să fim adică indiferenţi faţă de acest „instrument” coşmaresc al Noii Ordini, prin care se promovează desfiinţarea dictatorială a toate, acest instrument al desfiinţării ipostasului omului însuşi.

Când vorbim, cu îndreptăţire, despre tăvălugul Noii Ordini care nivelează chestiunile istorice, simbolurilor etnice, ale Credinţei Ortodoxe etc., nu e posibil să nu ne referim şi la „vehiculele”, metodele şi instrumentele Noii Ordini. Şi mai ales la ceea ce este mai macabru, anume cătuşele electronice, adică actul de identitate electronic…

Pe temeiul acestor observaţii introductive, iniţiativele „Centrului de Studii Patristice” şi manifestaţia de azi, sub egida Sfintei Mitropolii a Pireului, dobândesc o însemnătate şi dimensiune deosebite: sunt trâmbiţa care îi cheamă pe toţi la luptă…

Prieteni şi prietene,

Visul Guvernului Universal este ca fiecare om să funcţioneze ca poliţistul propriului sine, ca poliţie secretă privată a propriei gândiri, dar, înainte de toate, să funcţioneze ca poliţie secretă privată faţă de ceilalţi oameni… Forma cea mai macabră a acestei turnătorii generalizate este Cardul Cetăţeanului prin transformarea omului într-un număr electronic – ceea ce înseamnă moartea omului: moartea ipostasului naţional, social, politic, religios, cultural şi psihologic al omului…
Continue reading →

Guvernarea Electronică – Arhimandrit Sarántis Sarántos – «Şi acum, ce facem?» – NOUL BULETIN BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

Arhim Sarantis Sarantos – Si acum,ce facem ? (format PDF)

Comunicarea Părintelui Sarandis Sarandos, preot paroh la biserica Adormirea Maicii Domnului Amarousiou la conferinţa «Noul act de  identitate: drum fără întoarcere», organizată de Mitropolia Pireului şi de Centrul de Studii Patristice, pe 6 octombrie 2012, în sala “Melina Merkouri” a Stadionului “Pace şi Prietenie.

«Şi acum, ce facem?»

de Preacuviosul Arhimandrit Sarántis Sarántos, filolog şi teolog, membru fondator al Centrului de Studii Patristice

230151-sarantis[1] Vărsări de sânge, lupte grele pentru ţară – se înmulţesc pe întreg teritoriul Greciei. Din vremurile cele mai îndepărtate ale istoriei Greciei antice străbat ecourile jertfelor eroilor legendari de a veghea şi de a păstra pământul elen, preafrumoasele noastre meleaguri dăruite nouă de Cel Preaînalt, precum şi pentru înflorirea şi propăşirea înaltei noastre civilizaţii. Iar luptele strămoşilor noştri au fost desăvârşite de suferinţele, lacrimile, crucea, persecuţiile inumane pentru Hristos, pentru o viaţă creştină eroică şi conştientă aici pe pământ şi pentru vieţuirea în veşnicie cu Preasfânta Treime, cu Preasfânta Maică a Domnului şi cu toţi Sfinţii. Marele sfânt şi bărbat al Bisericii noastre, Sfântul Constantin, împreună cu Sfânta sa Maică, Elena, cu rugăciunile milioanelor de sfinţi mărturisitori au creat o societate divino-umană – de neconceput, de altfel, doar prin puterile omeneşti –  văzută nu ca o iluzie, ci concretizată în însăşi crearea Noului Imperiu, numit la început Noua Romă, iar mai apoi gloriosul Imperiu Bizantin.

În zilele noastre, mai precis în ultimii doi ani, observăm că istoria se repetă printr-o nouă formă de persecuţie nemiloasă împotriva cetăţeanului grec, asupra căreia au convenit înşişi “guvernanţii” noştri, obedienţi faţă de puterile întunericului, faţă de Noua Ordine Mondială, şi care l-au vândut pe cetăţeanul grec simplu.
Continue reading →