Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Posts tagged Memoriu

Scrisoare referitoare la Proiectul OG pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind cartea electronică de identitate

CĂTRE,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 

Subiect: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, analizând proiecul de lege supus dezbaterii publice, prin reprezentantul legal și prin membrii săi -

 Solicităm reglementarea condițiilor necesare emiterii cărții de identitate, format ID 1, model 1997, și după data de 31 decembrie 2023.

Solicităm demararea unei proceduri eficiente de reevaluare a Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație în noul context internațional creat de conflictul de la granițele statutui român în condițiile în care atât nivelul de securitate cibernetică diferă de la un stat mebru la alt stat membru, cât și tipul de agresiune la care fiecare dintre aceste state ar putea fi supus.

Propunem demararea unor consultări cu organismele europene competente pentru obţinerea unor derogări/modificări pentru exercitarea dreptului la circulaţie pentru cetăţenii care posedă un act de identitate simplu (în formatul actual).

Solicităm inițierea unui proces de evaluare a riscului și beneficiilor procesului de transformare digitală (care are caracter ireversibil) în care să fie puse în balanță beneficiile simplificării operațiunilor birocratice vizate de modificările legislative cu riscurile breșelor de securitate împotriva cărora nu există garanții absolute.

Solicităm să luați în considerare că garantarea securității statului român și menținerii păcii în spațiul european este strâns legată de garantarea securității cibernetice și nu s-a înregistrat niciun rezultat notabil în acest sens în anul 2022.

Solicităm să luați în considerare că un număr însemnat de persoane de naționalitate română invocă motive de conștiință și religie pentru a nu adera la procesul de transformare digitală preconizat, indiferent de gradul de simplificare a vieții lor.

Se prevede posibilitatea persoanei de a opta pentru o carte de identitate simplă.

Se dorește înlocuirea actualului tip de carte de identitate simplă cu un nou tip de carte de identitate simplă.

Producerea cărții de identitate simple în noul format conține în mod necesar elemente de noutate care constituie motivul pentru care leguitorul european dorește preschimbarea tuturor actelor de identitate deja emise și aflate în termenul de valabilitate sau de format vechi. Logistica şi know-how-ul necesare şi suficiente pentru producerea cărţii de identitate simple există deja la nivelul local, fără a implica niciun efort financiar şi de resurse umane suplimentar, tipărirea cărţii de identitate simple în formate noi nu se justifică

Subliniem necesitatea eliminării noutăților legislative care instituie posibilitatea autorităţilor române de a nu emite cărţi de identitate tipărite.

Solicitarea noastră este ca persoanele care invocă motive de conştiinţă, securitate sau opinie să poată folosi actualele documente de identitate până la expirarea valabilităţii lor, iar după expirare să poată obţină în continuare acelaşi tip de cărţi de identitate neelectronice simple, care să nu conţină informaţii ascunse sau codificate şi nici dispozitive de stocare a datelor.

Această solicitare constituie o reiterare a demersurilor anterioare legate de aprobarea OUG nr. 82/2012 iniţiate de asociaţia noastră şi un număr de 46 de ONG-uri. Reamintim cererea de organizare a a unui referendum pentru respingerea introducerii oricărui act electronic şi biometric susținută de peste 1 milion de persoane cu drept de vot.

 

Cu aleasă stimă,

Profesor Nicolae Livadă

Preşedinte Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,

ASOCIAŢIA „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT” – MEMORIU ASUPRA PROPUNERII LEGISLATIVE PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL SANITAR, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ