Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Posts tagged Guvernarea Electronica

Guvernarea Electronică – Arhimandrit Sarántis Sarántos – «Şi acum, ce facem?» – NOUL BULETIN BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

Arhim Sarantis Sarantos – Si acum,ce facem ? (format PDF)

Comunicarea Părintelui Sarandis Sarandos, preot paroh la biserica Adormirea Maicii Domnului Amarousiou la conferinţa «Noul act de  identitate: drum fără întoarcere», organizată de Mitropolia Pireului şi de Centrul de Studii Patristice, pe 6 octombrie 2012, în sala “Melina Merkouri” a Stadionului “Pace şi Prietenie.

«Şi acum, ce facem?»

de Preacuviosul Arhimandrit Sarántis Sarántos, filolog şi teolog, membru fondator al Centrului de Studii Patristice

230151-sarantis[1] Vărsări de sânge, lupte grele pentru ţară – se înmulţesc pe întreg teritoriul Greciei. Din vremurile cele mai îndepărtate ale istoriei Greciei antice străbat ecourile jertfelor eroilor legendari de a veghea şi de a păstra pământul elen, preafrumoasele noastre meleaguri dăruite nouă de Cel Preaînalt, precum şi pentru înflorirea şi propăşirea înaltei noastre civilizaţii. Iar luptele strămoşilor noştri au fost desăvârşite de suferinţele, lacrimile, crucea, persecuţiile inumane pentru Hristos, pentru o viaţă creştină eroică şi conştientă aici pe pământ şi pentru vieţuirea în veşnicie cu Preasfânta Treime, cu Preasfânta Maică a Domnului şi cu toţi Sfinţii. Marele sfânt şi bărbat al Bisericii noastre, Sfântul Constantin, împreună cu Sfânta sa Maică, Elena, cu rugăciunile milioanelor de sfinţi mărturisitori au creat o societate divino-umană – de neconceput, de altfel, doar prin puterile omeneşti –  văzută nu ca o iluzie, ci concretizată în însăşi crearea Noului Imperiu, numit la început Noua Romă, iar mai apoi gloriosul Imperiu Bizantin.

În zilele noastre, mai precis în ultimii doi ani, observăm că istoria se repetă printr-o nouă formă de persecuţie nemiloasă împotriva cetăţeanului grec, asupra căreia au convenit înşişi “guvernanţii” noştri, obedienţi faţă de puterile întunericului, faţă de Noua Ordine Mondială, şi care l-au vândut pe cetăţeanul grec simplu.
Continue reading →

Guvernarea Electronică – Georgia Foteinoú – NOUL BULETIN BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

Descarcaţi aici: Este Guvernarea Electronica compatibila cu libertatea ? (format PDF)

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

La acestă conferință au fost invitați și au participat specialiști în electronică și telecomunicații, avocați, jurnaliști, economiști, specialiști în politică europeană,cadre didactice și absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior  de prestigiu, ca reprezentanți importanți ai societății civile, alături de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Greceşti, stareți de mănăstire și teologi .Vă vom prezenta, pe măsură ce vor apărea, toate traducerile celor care au  conferențiat, laici și clerici, deopotrivă, pentru a avea o imagine cât mai de ansamblu, cât mai completă.

Este Guvernarea Electronică compatibilă cu libertatea individuală şi civilă? de Georgia Foteinoú
Expert e-Guvernament
doctorand al Universităţii din Patra, BA, M Phil, European Politics, Univ. Of Oxford.CE ÎNSEAMNĂ GUVERNAREA ELECTRONICĂ – CE NE VOR SPUNE…

Aplicarea tehnologiilor de informare şi comunicare în administraţia publică, în scopul:
Continue reading →

Poziția Mitropoliei Înaltului Serafim de Pireu in legătură cu Actele de Identitate Electronice

Actele de identitate electronice constituie metoda cea mai sufocantă de control, de urmărire şi înrobire a cetăţenilor. Mărturisirea credinţei nu poate fi rod al unui entuziasm superficial şi al unui zelotism înfocat.

Centrul de Studii Patristice, în colaborare cu Youtubers, sub egida Sfintei Mitropolii a Pireului, a organizat pe 6 octombrie 2012, la Stadionul „Pace şi Prietenie”, conferinţa cu tema: Noul act de identitate: Bilet fără întoarcere.
conf pireu acte electronice 4După o deschiderea foarte patristică şi entuziastă a conferinţei de către Înalt-preasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim, şi după minunatul concert de cântări bisericeşti interpretate de corul «ἐν Ψαλτηρίῳ», moderatorul, protopresviterul Ioannis Photópoulos, a citit salutul şi urările de bună desfăşurarea a conferinţei din partea Preacuviosului Întâi-stător al Sfântului Munte Athos, kir Maxim. Au fost transmise de asemenea şi urărilor persoanelor oficiale care susţin luptele duhovniceşti întru Hristos pe care le poartă Centrul de Studii Patristice.

După ce, în continuare, au fost ascultate comunicările aleşilor vorbitori stabiliţi de program şi cele două valoroase intervenţii ale cercetătorilor specializaţi în domeniu, s-a desfăşurat o discuţie foarte interesantă şi fecundă şi s-au formulat următoarele concluzii:
Continue reading →