Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Posts tagged BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

de Arhimandritul Athanasios Anastasiou,
Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea Arhimandritului Athanasios Anastasiou, Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

 

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice
şi al actelor de identitate electronice

 

Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Cuvioase Părinte Sarandis Sarandos, Preşedinte al Centrului de Studii Patristice,
Distinşi Domni Profesori,
Stimaţi Domni Referenţi,
Iubiţi Fraţi,

S-a constatat deja, este cunoscut de către toţi şi se poate vedea şi cu ochiul liber operaţiunea coordonată de nivelare a caracterului naţional şi religios, de sărăcire a poporului nostru şi încercarea de a face să dispară ţara noastră.

Vorbim de o catastrofă şi un dezastru total. Este vorba de genocidul spiritual şi uman împotriva poporului nostru, care este impus înfiorător şi făţiş în cadrul general al Globalizării şi a Noii Ordini Mondiale de către liderii şi promotorii globalizării prin metode specifice de tipul New Age.

Aceste metode se aplică în principal prin supravegherea electronică a cetăţenilor, în vederea controlării şi manipulării conştiinţei lor, a cultivării sentimentului de nesiguranţă, frică şi panică, în sfârşit, spre pierderea libertăţii şi a personalităţii date de Dumnezeu, spre suprimarea oricărei reacţii a celor care ar aduce vreo prejudiciere viziunii lor.

Supravegherea electronică este catalizatorul pentru supunerea şi asimilarea lor în sistemul Globalizării. Este vârful de lance care compromite libertăţile civile, care direcţionează urmărirea activităţilor lor, care le culpabilizează convingerile, care impune subjugarea lor finală prin dictatura electronică globală, ce reprezintă în zilele noastre forma avansată a totalitarismului absolut.

Această dictatură este organizată şi dirijată de Sionismul Internaţional şi de Masonerie prin decizii ce se iau în cercuri restrânse (cluburi), aşa cum este cazul Comisiei Trilaterale (colaborare intercontinentală între Europa, SUA, Asia, Japonia), al renumitul Club Bilderberg, al Fondului Monetar Internaţional, al Băncii Centrale Europene, al Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, al Organizaţiei Mondiale a Controlului Alimentaţiei, al Grupul Ţărilor Dezvoltate G8 şi G20, al Tribunalul Internaţional de la Haga, al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, al Conferinţei Mondiale pentru Mediu, şi al multor altor organizaţii internaţionale ce exercită influenţă la nivel planetar şi care impun politica oligarhiei internaţionale în locul popoarelor.

Confecţionează şi impun lideri-marionetă, păpuşi docile  care execută întru totul planurile lor. Desigur, sunt cunoscute de foarte mult timp practicile şi metodele acestora, ale diferitelor cercuri „închise” şi elite care au marcat întreaga istorie a planetei. Folosesc posturi de televiziune şi reţele de ştiri conduse tot de ei, cotidiene de circulaţie internaţională şi o pleiadă de aşa-zise organizaţii filantropice ori filosofice, sociale, sportive sau de altă natură, şi alte mişcări şi asociaţii. Prin aceste mijloace îi promovează şi îi fac cunoscuţi în cele din urmă tot ei pe „cei aleşi” ai popoarelor, înainte chiar ca însăşi popoarele să-i cunoască, să-i aleagă şi să-i voteze. Astfel este pregătit dinainte şi impus sistemul politic mondial, social şi economic.
Continue reading →

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

de Chrístos Papasotiríou,  Avocat al Curţii Supreme de Justiţie

 Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos comunicarea domnului Chrístos Papasotiríou, Avocat al Curţii Supreme de Justiţie:

Guvernare electronică şi consimţământ. Mijloace de protecţie juridică

Înaltpreasfinţia-Voastră kir Serafim, Mitropolit al Pireului, Preacinstiţi Părinţi, domnilor şi doamnelor,

 Încă din noiembrie 2010, Ministerul de Interne a supus dezbaterii publice introducerea cardului cetăţeanului. Potrivit conţinutului propunerilor de dezbatere, ca subiecte de problematizare şi exprimare a părerilor în acest sens au fost propuse de Minister următoarele:

  1. Valorificarea şi extinderea serviciilor electronice existente şi dezvoltarea altora noi de către administrația publică.
  2. Protecţia datelor personale şi a vieţii private a cetăţenilor.
  3. Protecţia siguranţei tranzacţiilor.
  4. Introducerea şi valorificarea serviciilor electronice inovatoare.
  5. Propuneri tehnice pentru proiectarea şi realizarea cardului. De altfel, scopurile şi cadrul de folosire a cardului cetăţeanului sunt în primul rând şi totdeauna în conformitate cu Ministerul, identificarea firească a cetăţenilor prin înlocuirea actualului act de identitate eliberat de poliţie.

În acelaşi timp, se propune folosirea cardului cetăţeanului în întreaga viaţă cotidiană, pentru a se ajunge treptat la înlocuirea diferitelor documente şi certificate personale în tranzacţiile cetăţeanului cu domeniul public.

De asemenea, potrivit  Ministerului, se prevede ca însuşirea principală a cardului cetăţeanului să fie încorporarea cipului electronic, în vederea atingerii scopului acestuia şi a realizării cadrului de utilizare a cardului, adică pentru a fi cuprinse în acesta toate informaţiile şi datele, legate de scopurile şi cadrele de mai sus. Încorporarea cipului în card permite responsabilului şi executantului procesării informaţiilor şi datelor, dar şi oricărui terţ, ca în orice moment să ia cunoştinţă atât de tranzacţiile pe care le operează deţinătorul, cât şi de locul exact unde se află persoana asupra căreia se află cardul, cu rezultatul că se eludează astfel dreptul de liberă mişcare a cetăţeanului în ţară, care drept constituie o manifestare principală a dreptului la libertate personală.

Prin urmare, pentru atingerea acestor scopuri ale cardului cetăţeanului era nevoie de decretarea legii cu privire la crearea unei baze tehnologice, electronice şi la întemeierea şi funcţionarea unei baze electronice centrale, în care vor fi colectate informaţii şi date despre deţinător ce vor constitui obiect de procesare electronică.

Din acest motiv, însuşi Ministerul de Interne, Decentralizare şi Guvernare Electronică a adus spre negociere publică un proiect de lege cu privire la această lege care a devenit lege a statului, intitulată: ”Guvernarea Electronică”.

Potrivit conţinutului propunerilor pe această temă ale Ministerului, scopurile Legii menţionate sunt următoarele:

  1. Îmbunătăţirea deservirii cetăţenilor şi a firmelor de către servicii ale administraţiei publice, în termeni de eficienţă şi transparenţă.
  2. Diminuarea birocraţiei prin valorificarea tehnologiilor informatice şi de Comunicaţii.
  3. Protecţia datelor personale şi a vieţii private a cetăţenilor.
  4. Protecţia siguranţei tranzacţiilor.

Însă problemele care reies din introducerea cardului cetăţeanului şi a guvernării electronice sunt de netrecut şi determinante în ce priveşte cele mai importante drepturi individuale constituţionale, adică cele ale libertăţii personale şi ale libertăţii de mişcare în interiorul ţării şi al respectului faţă de personalitatea individului.
Continue reading →

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

de Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto».

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea domnului Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto»:

Cea mai macabră verigă a totalitarismului

Noii Ordini

În epoca agresivă pe care o trăim, o epocă critică pentru societăţile contemporane, pentru popoare şi pentru om în general – nimănui nu-i este acordat privilegiul de a amâna lupta sau de a o abandona şi, desigur, nici de a avea poziţii neutre.

În faţa catastrofei malthousiene a Noii Ordini prin care trecem şi a distrugerii poporului elen de către marionetele colaboraţioniste ale mafiilor financiare, este dator şi clerul Bisericii noastre să ia poziţii clare şi să intre cu forţă în lupta aceasta alături de popor. „Centrul de Studii Patristice”, precum şi alţi luptători de frunte ai Bisericii, clerici şi monahi, au ridicat steagul rezistenţei în faţa dezastrului şi a destrămării societăţii elene şi a poporului nostru, pe care le promovează anumiţi factori.

Cu toate acestea, să observăm că până şi în cercurile acestor luptători de frunte ai Bisericii există multe ezitări şi unele discursuri duplicitare. Nu e posibil ca, pe de o parte, să batem clopotele împotriva Ecumenismului şi a Noii Ordini, iar pe de alta să tăcem cu privire la Cardul Cetăţeanului sau, mai mult încă, chiar să îl susţinem. Nu putem să fim adică indiferenţi faţă de acest „instrument” coşmaresc al Noii Ordini, prin care se promovează desfiinţarea dictatorială a toate, acest instrument al desfiinţării ipostasului omului însuşi.

Când vorbim, cu îndreptăţire, despre tăvălugul Noii Ordini care nivelează chestiunile istorice, simbolurilor etnice, ale Credinţei Ortodoxe etc., nu e posibil să nu ne referim şi la „vehiculele”, metodele şi instrumentele Noii Ordini. Şi mai ales la ceea ce este mai macabru, anume cătuşele electronice, adică actul de identitate electronic…

Pe temeiul acestor observaţii introductive, iniţiativele „Centrului de Studii Patristice” şi manifestaţia de azi, sub egida Sfintei Mitropolii a Pireului, dobândesc o însemnătate şi dimensiune deosebite: sunt trâmbiţa care îi cheamă pe toţi la luptă…

Prieteni şi prietene,

Visul Guvernului Universal este ca fiecare om să funcţioneze ca poliţistul propriului sine, ca poliţie secretă privată a propriei gândiri, dar, înainte de toate, să funcţioneze ca poliţie secretă privată faţă de ceilalţi oameni… Forma cea mai macabră a acestei turnătorii generalizate este Cardul Cetăţeanului prin transformarea omului într-un număr electronic – ceea ce înseamnă moartea omului: moartea ipostasului naţional, social, politic, religios, cultural şi psihologic al omului…
Continue reading →