Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

Cea mai macabră verigă a totalitarismului Noii Ordini

de Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto».

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea domnului Thýmios Papanikoláou, jurnalist, editorul periodicului «Resálto»:

Cea mai macabră verigă a totalitarismului

Noii Ordini

În epoca agresivă pe care o trăim, o epocă critică pentru societăţile contemporane, pentru popoare şi pentru om în general – nimănui nu-i este acordat privilegiul de a amâna lupta sau de a o abandona şi, desigur, nici de a avea poziţii neutre.

În faţa catastrofei malthousiene a Noii Ordini prin care trecem şi a distrugerii poporului elen de către marionetele colaboraţioniste ale mafiilor financiare, este dator şi clerul Bisericii noastre să ia poziţii clare şi să intre cu forţă în lupta aceasta alături de popor. „Centrul de Studii Patristice”, precum şi alţi luptători de frunte ai Bisericii, clerici şi monahi, au ridicat steagul rezistenţei în faţa dezastrului şi a destrămării societăţii elene şi a poporului nostru, pe care le promovează anumiţi factori.

Cu toate acestea, să observăm că până şi în cercurile acestor luptători de frunte ai Bisericii există multe ezitări şi unele discursuri duplicitare. Nu e posibil ca, pe de o parte, să batem clopotele împotriva Ecumenismului şi a Noii Ordini, iar pe de alta să tăcem cu privire la Cardul Cetăţeanului sau, mai mult încă, chiar să îl susţinem. Nu putem să fim adică indiferenţi faţă de acest „instrument” coşmaresc al Noii Ordini, prin care se promovează desfiinţarea dictatorială a toate, acest instrument al desfiinţării ipostasului omului însuşi.

Când vorbim, cu îndreptăţire, despre tăvălugul Noii Ordini care nivelează chestiunile istorice, simbolurilor etnice, ale Credinţei Ortodoxe etc., nu e posibil să nu ne referim şi la „vehiculele”, metodele şi instrumentele Noii Ordini. Şi mai ales la ceea ce este mai macabru, anume cătuşele electronice, adică actul de identitate electronic…

Pe temeiul acestor observaţii introductive, iniţiativele „Centrului de Studii Patristice” şi manifestaţia de azi, sub egida Sfintei Mitropolii a Pireului, dobândesc o însemnătate şi dimensiune deosebite: sunt trâmbiţa care îi cheamă pe toţi la luptă…

Prieteni şi prietene,

Visul Guvernului Universal este ca fiecare om să funcţioneze ca poliţistul propriului sine, ca poliţie secretă privată a propriei gândiri, dar, înainte de toate, să funcţioneze ca poliţie secretă privată faţă de ceilalţi oameni… Forma cea mai macabră a acestei turnătorii generalizate este Cardul Cetăţeanului prin transformarea omului într-un număr electronic – ceea ce înseamnă moartea omului: moartea ipostasului naţional, social, politic, religios, cultural şi psihologic al omului…

Actul electronic de identitate este acum pseudonimul Cardului Cetăţeanului. Şi pentru că în jurul Cardului Cetăţeanului s-a făcut mult zgomot care a sensibilizat pături largi ale populaţiei elene şi pentru că deja s-au creat „nuclee” ale unei puternice rezistenţe şi mobilizări împotriva Cardului (în acest sens Centrul de Studii Patristice a depus cel mai mare efort) – pentru toate aceste motive, aşadar, puterea politică promovează acum Cardul Cetăţeanului sub numele de act de identitate electronic. Puterile lumii acesteia sunt înşelătoare, viclene şi prefăcute. Găsesc totdeauna noi uneltiri şi înfăţişări noi pentru aceleaşi capcane, ca să îi înşele pe cetăţeni, să îi arunce în Tartarul catastrofei şi să îi lege la mâini şi la picioare…

Adoptând tactica mişcărilor rapide şi imprevizibile, prin lovituri sub centură date cu perfidie, se promovează şi actul de identitate electronic. Statele-majore ale fascismului planetar se luptă cu fervoare să ne închidă înăuntrul lanţului dictatorial, confecţionând ultima şi cea mai cumplită verigă a acestuia: anume actul de identitate electronic – Cardul Cetăţeanului.

Impunerea buletinului electronic va însemna apogeul loviturilor antidemocratice şi dictatoriale ale Hundei[1] euro-atlantice, va închide, adică, verigile lanţului totalitar care transformă Grecia nu doar într-o ţară aflată sub ocupaţie, ci pur şi simplu într-o colonie.

Prieteni şi prietene,

Din punct de vedere istoric este cunoscut faptul că – şi nu este prima oară când se întâmplă – deschizându-se un cerc vicios de încălcări antidemocratice ale legii, regimul politic sfârşeşte în a săvârşi acte dictatoriale, pentru că dictatura este urmarea firească a unui lanţ de abuzuri constituţionale şi politice. Deja lanţul abuzurilor parlamentare şi constituţionale a început odată cu impunerea euro-hundică a Troicăi şi a memoriilor. Centrele de putere proatlantice au deschis larg uşa lanţului antidemocratic (Troica, Memoriu etc.) prin „uneltele” lor colaboraţioniste şi având ca „scenarii” miturile despre „criza datoriei”, a „situaţiei de necesitate”, a „salvării naţionale” etc.

Instaurarea Troicăi şi Memoriile[2] au constituit prima verigă a lanţului antidemocratic, care în esenţă a dizolvat temeliile civice ale statului şi ale independenţei naţionale şi „a închis” Grecia în „ţarcul” unei „noi ocupaţii” sau a unei „noi colonizări” care face parte din politica Noii Ordini.

Acest abuz antidemocratic de tip colonialist al Noii Ordini s-a făcut sub acoperire parlamentară, adică cu îngăduinţă şi sprijin legislativ din partea tuturor partidelor. Toate partidele, fără excepţie, au legiferat această „legalitate” parlamentară antidemocratică, prin participarea lor la Parlamentul euro-hundist: au legiferat, adică, deschiderea cercului vicios antidemocratic. După care urmează declinul antidemocratic.

Guvernul lui Papadímas, noile programe de austeritate, împrumuturile „pe termen mediu”, „convenţiile de împrumut” şi „Legile de aplicare” a noilor măsuri de austeritate sunt verigile următoare din lanţul parlamentar antidemocratic…

Şi aceste noi „verigi” ale abuzurilor lor parlamentare nedemocratice au fost legiferate, iarăşi fără excepţie, de toate partidele prin participarea lor la frauda de proporţii a Parlamentului de marionete colaboraţioniste, a Parlamentului de ocupaţie, a Parlamentului care execută ordinele Euro-Hundei, a Parlamentului de cămătari naţionali, a Parlamentului care încheie „contractele morţii” împotriva poporului grec şi a Greciei din noile colonii. Alegerile recente, prin dileme şantajiste, prin alchimiile politice ale partidelor şi mai ales prin demagogia „anti-memoriu” şi prin înşelare, au întins o nouă cursă poporului legalizând lanţul antidemocratic şi euro-ocupaţia. Noul guvern tripartinic al euro-ocupaţiei „se întemeiază” pe „legalitatea” lanţului antidemocratic şi îşi extinde practicile dictatoriale. Lanţul antidemocratic se întinde tot mai repede şi mai sumbru. De pildă, agresiunea dictatorială a procurorilor şi a forţelor speciale împotriva protestelor muncitorilor din industria fierului este o dovadă văzută a impertinenţei antidemocratice guvernamentale.

O unealtă antidemocratică importantă a slugilor euro-colonialiste şi guvernamentale va fi „turnătorul digital”… Tot antidemocratic se pregăteşte impunerea noului act de identitate electronic, adică a Cardului Cetăţeanului: turnătorul electronic general… Acest guvern tripartinic îşi extinde treptat puterea şi urgentează procedurile antidemocratice ale totalitarismului dictatorial, al „încătuşării” generale, al unei dictaturi deschise şi inumane…

Acest guvern pare că va îşi va pune pecetea asupra istoriei noastre, semnând ultimul act al dictaturii planetare, Orwell-iste a Noii Ordini… Declinul antidemocratic conduce inevitabil la încătuşarea libertăţii. Prin Buletinul electronic vom fi încătuşaţi definitiv în această robie fără ieşire. Sunt solzii de oţel ai Noii Ordini în jurul trupului societăţii greceşti. Buletinul electronic, adică „Cardul Cetăţeanului”, nu este doar un „instrument” coşmaresc de radiografiere şi îndosariere totalitară a existenţei umane, ci îl transformă pe om într-un simplu număr electronic: coşmarul lui Orwell păleşte în faţa acestei macabre crime a politicii Noii Ordini…

Noii colonialişti, prin impunerea buletinului electronic, urmăresc atingerea a două priorităţi imediate. Prima prioritate este crearea cadrului legal pentru săvârşirea fărădelegilor lor în „colonia Grecia”. Puterile euro-atlantice şi servitorii lor politici locali ştiu că inevitabil, poporul elen, mai devreme sau mai târziu, se va răscula, în faţa calvarului fără sfârşit pe care îl trăieşte zi de zi şi de multă vreme, de aceea buletinul electronic, ca „instrument” al controlului absolut al poporului elen, se impune în mod nedemocratic tocmai pentru a reuşi să oprească izbucnirile de furie populară. A doua prioritate este distrugerea psihologică a poporului elen. Impunerea controlului electronic şi a manipulării electronice a libertăţii noastre, îndosarierea totalitaristă a cetăţenilor greci, va avea urmări înspăimântătoare şi în ce priveşte psihologia poporului. Poporul elen se va simţi cu totul subjugat şi dezmembrat: pe de o parte, va trăi sfâşietor groaza catastrofei sale economice şi sociale şi, pe de altă parte, va fi târât fără putinţă de împotrivire să îşi dea consimţământul pentru legalizarea lanţurilor electronice ale încătuşării libertăţii sale…

Asta înseamnă că lupta împotriva buletinului electronic – aşa cum vorbim despre lupta pentru credinţă, pentru patrie, pentru învăţământ, istorie, vorbim şi de lupta împotriva buletinului electronic – este legată inseparabil de lupta socială, de lupta împotriva nivelării ipostasului nostru social, prin care încercăm ca poporul nostru să nu fie condus la catastrofă, la sărăcire, la dezmembrare, prin urmare, la orice fel de subjugare… Lupta împotriva buletinului electronic este în mod imediat şi indestructibil legată de lupta politică şi spirituală împotriva mafiilor financiare şi a funcţionarilor lor politici care conduc poporul grec în tartarurile catastrofei generalizate şi totalitariste, la sărăcire şi dizolvare. Nici o luptă eficientă nu mai poate avea loc împotriva coşmarului Cardului Cetăţeanului, adică împotriva Guvernului Universal, dacă sunt nivelate cu totul societatea elenă şi poporul elen. Şi lupta aceasta se poate mişca pe un singur drum: pe acela al autoorganizării poporului elen, al organizării răzvrătirii şi a pornirilor deznădăjduite ale acestuia.

În Parlament nu se mai poate da nici o luptă, Parlamentul este dinainte condamnat, pentru simplul motiv că acesta şi partidele parlamentare fac parte din acest coşmar antidemocratic pe care îl trăim, ele au legalizat „cadrul legal” al declinului antidemocratic, „cadrul legal” al coloniştilor internaţionali.

Prima îndatorire şi cea mai imperioasă este să se ia iniţiative de întrunire a unor „nuclee” de rezistenţă şi organizare luptătoare: adică, să se întrunească pretutindeni comisii de auto-organizare şi structuri parohiale de solidaritate socială şi de acţiune politică…

În fiecare oraş, în fiecare sat şi vecinătate, la fiecare loc de muncă, în fiecare spaţiu social, pretutindeni, trebuie să se alcătuiască Comisii Populare de Solidaritate, de trezire naţională şi politică, de rezistenţă şi de acţiune luptătoare împotriva puterilor de ocupaţie şi a slugilor acestora din partidele politice. Biserica poate şi trebuie să joace un rol de primă linie. Nu doar pentru că este o reţea înrădăcinată în fiecare colţ al Greciei, dar şi pentru că dispune şi de o „armă” organizatorică atotputernică de coeziune şi solidaritate socială, anume parohiile.

În condiţiile dure ale distrugerii generale care vine peste noi, în iadul pe care îl trăieşte şi îl va trăi poporul elen, parohiile pot în mod obiectiv să se dovedească un meterez hotărâtor de rezistenţă şi luptă, de solidaritate socială, de însufleţire şi trezire a poporului grec.

Parohiile pot şi trebuie să alcătuiască stâlpul de susţinere, să însufleţească în acest duh luptător fiecare vecinătate. Această armă unică şi puternică a Bisericii Ortodoxe va trebui valorificată de către luptătorii de frunte ai Ortodoxiei, de preoţi şi de monahi. Pentru încă o dată, clerul ortodox este chemat să se dovedească refugiul şi sprijinul poporului elen în vijelia catastrofei sociale şi psihologice.


[1] “Hunda”, dictatura coloneilor din Grecia (1967-1974). [n.tr.]

[2] „Memoriul” este un program de austeritate foarte nepopular, impus de Troica şi adoptat în timpul guvernului Gheorghios Papandreou. [n.tr.]

Traducere Mihail Ilie

Sursa:http://graiulortodox.wordpress.com/2013/05/28/thymios-papanikolaou-jurnalist-actul-de-identitate-electronic-cea-mai-macabra-veriga-a-totalitarismului-noii-ordini/

 

 


 

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*