Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice

de Arhimandritul Athanasios Anastasiou,
Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.

Vă prezentăm mai jos expunerea Arhimandritului Athanasios Anastasiou, Stareţul Sfintei Mânăstirii a Marelui Meteor

 

Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice
şi al actelor de identitate electronice

 

Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Cuvioase Părinte Sarandis Sarandos, Preşedinte al Centrului de Studii Patristice,
Distinşi Domni Profesori,
Stimaţi Domni Referenţi,
Iubiţi Fraţi,

S-a constatat deja, este cunoscut de către toţi şi se poate vedea şi cu ochiul liber operaţiunea coordonată de nivelare a caracterului naţional şi religios, de sărăcire a poporului nostru şi încercarea de a face să dispară ţara noastră.

Vorbim de o catastrofă şi un dezastru total. Este vorba de genocidul spiritual şi uman împotriva poporului nostru, care este impus înfiorător şi făţiş în cadrul general al Globalizării şi a Noii Ordini Mondiale de către liderii şi promotorii globalizării prin metode specifice de tipul New Age.

Aceste metode se aplică în principal prin supravegherea electronică a cetăţenilor, în vederea controlării şi manipulării conştiinţei lor, a cultivării sentimentului de nesiguranţă, frică şi panică, în sfârşit, spre pierderea libertăţii şi a personalităţii date de Dumnezeu, spre suprimarea oricărei reacţii a celor care ar aduce vreo prejudiciere viziunii lor.

Supravegherea electronică este catalizatorul pentru supunerea şi asimilarea lor în sistemul Globalizării. Este vârful de lance care compromite libertăţile civile, care direcţionează urmărirea activităţilor lor, care le culpabilizează convingerile, care impune subjugarea lor finală prin dictatura electronică globală, ce reprezintă în zilele noastre forma avansată a totalitarismului absolut.

Această dictatură este organizată şi dirijată de Sionismul Internaţional şi de Masonerie prin decizii ce se iau în cercuri restrânse (cluburi), aşa cum este cazul Comisiei Trilaterale (colaborare intercontinentală între Europa, SUA, Asia, Japonia), al renumitul Club Bilderberg, al Fondului Monetar Internaţional, al Băncii Centrale Europene, al Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, al Organizaţiei Mondiale a Controlului Alimentaţiei, al Grupul Ţărilor Dezvoltate G8 şi G20, al Tribunalul Internaţional de la Haga, al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, al Conferinţei Mondiale pentru Mediu, şi al multor altor organizaţii internaţionale ce exercită influenţă la nivel planetar şi care impun politica oligarhiei internaţionale în locul popoarelor.

Confecţionează şi impun lideri-marionetă, păpuşi docile  care execută întru totul planurile lor. Desigur, sunt cunoscute de foarte mult timp practicile şi metodele acestora, ale diferitelor cercuri „închise” şi elite care au marcat întreaga istorie a planetei. Folosesc posturi de televiziune şi reţele de ştiri conduse tot de ei, cotidiene de circulaţie internaţională şi o pleiadă de aşa-zise organizaţii filantropice ori filosofice, sociale, sportive sau de altă natură, şi alte mişcări şi asociaţii. Prin aceste mijloace îi promovează şi îi fac cunoscuţi în cele din urmă tot ei pe „cei aleşi” ai popoarelor, înainte chiar ca însăşi popoarele să-i cunoască, să-i aleagă şi să-i voteze. Astfel este pregătit dinainte şi impus sistemul politic mondial, social şi economic.

Prin intermediul acestor lideri aleşi şi „dăruiţi” este guvernată lumea de puternica oligarhie politică, economică socială şi religioasă a Puterii Mondiale dirijată de sionişti şi masoni, care este destinată să devină Guvernul Mondial promovat intens şi la noi în ţară de politicieni de toate felurile.

În vederea pregătirii „Guvernului Mondial”, puternicii acestei lumi promovează şi exercită puterea prin intermediul aşa-zisei „inter-guvernări globale” folosind mai multe foruri tutelare ale aceloraşi organizaţii naţionale şi internaţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, fundaţiilor, ale tuturor formelor şi grupărilor care creează sau diseminează această ideologie New Age.

Acest mecanism al globalizării constituie instrumentul „Guvernului Mondial”. Este canalul principal, este un  gigantic creuzet cultural, religios şi economic  în care sunt contopite, omogenizate, deformate, anulate, slăbite, dezintegrate şi în cele din urmă distruse instituţii, credinţe, tradiţii, culturi, principii, valori, naţiuni, popoare şi ţări.

La scurt timp după prăbuşirea socialismului şi-a consolidat poziţia Noua Ordine Mondială sau aşa-zisa Pax Americana promovata de SUA şi aliaţii săi care inventează şi promovează obsesiv şi ipocrit drept nevoie artificială construirea sistemului internaţional de apărare, a reprimării terorismului, a destinderii tensiunilor, aplanarea rivalităţilor, reglementarea disputelor şi (sic!) impunerea păcii în lume.

În acelaşi timp – şi în antiteză cu cele expuse mai sus – provoacă dinadins crize (economice, politice, sociale, militare) regionale şi conflicte în întreaga lume creând în mod intenţionat nesiguranţă şi nelinişte în rândul populaţiei care ajunge să „cerşească” ajutorul şi intervenţia forţelor N.A.T.O. pentru rezolvarea conflictelor naţionale şi internaţionale şi, câteodată chiar pentru salvarea propriilor vieţi.

Foarte sugestiv şi profetic s-a exprimat în urmă cu mai bine de o sută de ani scriitorul ortodox rus Feodor Dostoievski în mitul Marelui Inchizitor, care spune: ”Nici o ştiinţă nu le va da pâine atâta timp cât vor rămâne liberi, dar, la sfârşit vor veni să-şi depună libertatea lor la picioarele noastre și ne vor  spune: Faceți-ne sclavi, dar îndestula-ţi-ne de mâncare” (F. Dostoievski, Fraţii Karamazov).

NATO, care este în primul rând instrumentul militar al Pax Americana, cu „noua ei structură” şi rolul ei extins, s-a transformat în mod oficial în instrument militaro-poliţienesc de „păstrare a ordinii” pentru punerea în practică a Noii Ordini Mondiale după bunul plac şi interesele Globalizării. În acest mod se scrie istoria popoarelor şi a naţiunilor şi se hotărăşte care dintre acestea vor continua să existe şi care vor fi şterse de pe harta lumii, care dintre statele vechi vor înceta să existe şi ce state noi vor apărea.

În aceste context a fost provocată şi întreţinută aşa-numita „Primăvara Arabă” (Egipt, Libia, Siria etc.). Este vorba despre crearea artificială a unui climat de instabilitate politică prin provocarea de conflicte civile -  chipurile pentru răsturnarea regimurilor dictatoriale -  care, în acelaşi timp, conduc la impunerea unor regimuri mai apăsătoare decât precedentele, însă agreate şi mai ales „utile” în vederea Noii Ordini Mondiale. Planul prevede ascensiunea forţelor islamice radicale – cu  care puterile occidentale se află (chipurile!) în conflict deschis şi pe care le acuză de terorism – care literalmente au declanşat persecuţii sângeroase  împotriva creştinilor, despre care însă foarte puţini vorbesc ori le condamnă. Cu toate acestea, mai-marii creştinilor le oferă în dar musulmanilor „sfântul” Coran care îi îndeamnă pe aceştia din urmă să ucidă pe „necredincioşi” pentru a câştiga raiul…

Nu sunt, aşadar, întâmplătoare ultimele tulburări furibunde din lumea arabă cu acţiuni criminale şi sălbatice, unele îndreptate chiar împotriva ambasadelor americane, acţiuni provocate însă intenţionat prin difuzarea unui film jignitor la adresa Islamului.

Toate acestea coincid – „cu totul întâmplător”, desigur – cu perioada dinaintea alegerilor prezidenţiale din SUA, astfel încât, în cele din urmă, votul celor care se prezintă la urne să fie influenţat de acest climat de panică şi nesiguranţă.

Globalizarea, prin intermediul organizaţiilor sale şi sub pretextul crizei economice internaţionale şi naţionale – care este creată în mod deliberat, în special în ţările creştine – împilează popoarele şi anulează  independenţa şi suveranitatea naţională a acestora, ameninţă integritatea teritorială, democraţia, libertatea, drepturile cetăţeneşti şi libertăţile politice, Statul de drept şi justiţia. Într-un final, este abolită Constituţia ţării-victimă şi, prin intermediul controlului economic, se instituie o adevărată ocupaţie, înrobind pe de-o parte popoarele, iar pe altă  parte împărţindu-li-se avutul  („prada”) între bancherii şi cămătarii internaţionali, folosindu-se în aceste scop de guvernele „naţionale” – pe care ei înşişi le sprijină ca să ajungă la putere – organe docile de punere în practică a planurilor lor.

La nivel economic, corporaţiile internaţionale, coloşi din punct de vedere financiar, firmele fabricante de armament, interese economice uriaşe şi noii îmbogăţiţi, influenţarea şi „adormirea” conştiinţelor – având în frunte sistemul bancar cu capital financiar internaţional care, literalmente, jefuieşte popoarele, ruinează ţări[1], dizolvă state  – au preluat deja şi pun în practică Globalizarea la nivel economic. Economia mondială este deja o realitate care impune propriile ei reguli statelor naţionale şi popoarelor fără a le da posibilitatea de a alege şi alte soluţii. Acest lucru a fost confirmat pe deplin de către preşedintele Israelului (o ţară „cheie” în structura mondială a puterii), Shimon Perez, care în interviul recent acordat postului de televiziune MEGA şi jurnalistului Antonis Fourlis (3 august 2012), a spus: „Toate ţările se schimbă, pentru că însăşi lumea s-a schimbat. Nimeni nu are de ales. Fie va păşi în Noua Eră, fie va rămâne în urmă, sărac şi neînsemnat. Nu guvernele naţionale sunt cele care controlează economia acum… În locul economiei naţionale avem acum economia globală. Nici o ţară nu poate să evite implicaţiile economiei mondiale. Şi nici o ţară nu poate controla economia mondială. Avem de-a face cu o economie mondială fără să avem un guvern unic şi guverne naţionale care nu pot avea controlul asupra economiei propriilor ţări. Dacă vreţi să fiţi parte a acestei lumi, trebuie să urmaţi noile reguli, care sunt valabile la nivel mondial, au fost elaborate ştiinţific, sunt creative şi receptive la aspiraţiile noii generaţii”.

Este lesne de înţeles că o astfel de structură mondială de conducere, aşa cum am descris-o până aici, nu poate să existe şi să funcţioneze fără să controleze tot ceea ce înseamnă opinie liber exprimată, dreptul şi libertatea de a alege ale cetăţenilor şi ale popoarelor, fără a lua măsuri „poliţieneşti”, fără a stigmatiza şi într-un final, fără incriminarea celor care se opun sistemului.

Aşadar, controlul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor, stocate în dosare electronice, şi acţionate cu ajutorul cardurilor şi al actelor de identitate electronice constituie cheia întregii chestiuni, este piatra de temelie pe care se fundamentează sistemul global de putere şi control.

În ciuda caracterului inuman, periculos şi, în general negativ, supravegherea electronică este văzută ca un panaceu în folosul cetăţenilor şi prezentată sub masca „siguranţei” (!!!) a drepturilor lor sociale. Aceasta este o binecunoscută tactică New Age care deformează realitatea şi prezintă minciuna drept adevăr, iar adevărul drept minciună.

Un exemplu în acest sens este acceptul pe care Direcţia Generală pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal l-a dat pentru instalarea şi folosirea aparatelor „inteligente” de localizare terestră şi supraveghere (cunoscute drept GPS) pentru diferite grupuri de persoane cum ar fi copiii, bătrânii ori persoanele bolnave.

Aşadar, sub pretextul securităţii şi al siguranţei, îi vom supune pe copiii noştri unei proceduri de supraveghere continuă cu urmări grave în plan psihologic, social şi duhovnicesc şi, odată creat precedentul, se va trece la altă fază în care şi alte departamente guvernamentale ori instituţii din sectorul privat vor folosi aceste sisteme electronice de monitorizare, fără să înţeleagă şi să evalueze riscurile pe care acestea le reprezintă.

O „minciună” similară  după modelul „New Age” este cunoscutul şi îndelung mediatizatul „Card al Cetăţeanului”. Desigur, primul ministru de atunci, dl. Giorgos Papandreou l-a prezentat cu trei ani în urmă ca pe o soluţie salvatoare spre deservirea cetăţenilor şi în vederea modernizării statului grec.

Însă, în timp ce se afla în pregătire şi aşteptam – conform anunţului dat de guvern – emiterea noului „Card al Cetăţeanului” cu cip încorporat – care ar fi conţinut o serie de informaţii cu caracter personal ale cetăţenilor – brusc, în ajunul alegerilor şi cu puţine zile înainte de expirarea mandatului, guvernul provizoriu condus de dl. Pikramenos anunţă că, în locul „cardului cetăţeanului”, va fi emis un alt act de identitate de mare siguranţă, după modelul legitimaţiilor folosite de poliţişti, asta începând cu luna noiembrie.

În acelaşi mod, prin proliferarea minciunii, operează şi noul Guvern. De curând, înainte de luna noiembrie, când era termenul fixat pentru emiterea noilor acte de identitate electronice, noul ministru al Protecţiei Cetăţeanului, dl. Déndias a declarat că nu s-a luat încă nici o decizie în privinţa noilor acte de identitate. Fiind întrebat în Parlament cu privire la aceeaşi temă, a răspuns: „Nu s-a luat încă nici o decizie în această privinţă… Nu putem da un răspuns acum pentru că o asemenea decizie, cel puţin până în momentul de faţă şi din informaţiile oferite de organismele din subordine, nu a fost luată încă”.

Însă, conform iformaţiilor apărute în presă, guvernul pregăteşte emiterea noilor acte electronice de identitate – conform tehnologiei de ultimă generaţie, desigur – şi caută o companie care să se ocupe de acest proiect.  În afara firmei japoneze Toppan Printing Co Ltd,  pretendente mai sunt firme din Germania (Bundesdruckerei şi Gieseke und Devrient) cu “cazier” în aceste activităţi, cum ar fi emiterea paşapoartelor în Albania (vezi revista “Actualitatea”, precum şi site-ul www.Newsbomb.gr).

Astfel, “ocupaţia” germană (economică şi politică) pe care o îndură ţara noastră va acoperi toate aspectele legate de viaţa cetăţenilor, de vreme ce germanii ne vor supraveghea şi electronic. De altfel, germanii au început deja să creeze dosare electronice cu cei care depun bani la bănci. De curând a fost publicată în ziarul „Prim-Plan” (ediţia din 16 septembrie 2012) următoarea ştire: „Informaţiile complete cu privire la milioane de cetăţeni greci care au depus sume de bani la bănci, precum şi abrogarea clauzelor de confidenţialitate bancară pentru băncile greceşti, sunt dezideratele tehnocraţilor nemţi care au cerut de la SDOE toate informaţiile cu privire toţi cei care au depuse bani la bănci, atât persoane fizice cât şi juridice”. Şi continuă articolul: „Avem de-a face cu o problemă de interes naţional (dacă guvernul Greciei va ceda presiunilor Task Force şi a dlui. Horst Raichenbach) în situaţia în care o ţară străină va avea acces la datele cu privire la depunerile bancare ale grecilor, cu urmări nebănuite”.

De altfel, şi primul-ministru în funcţie, dl. Samaras, după investitura domniei sale, cu ocazia primelor declaraţii în Parlament ca reprezentant al Guvernului a vorbit despre punerea în aplicare a directivelor internaţionale cu privire la colaborarea între guverne, aici încadrându-se şi problema actelor de identitate electronice, a cardurilor electronice pentru plata impozitelor şi a altor feluri de carduri.

Mai concret, prim-ministrul a declarat: „Nu se poate face o reformă administrativă elaborată fără guvernarea electronică; aşadar, valorificarea noilor tehnologii are în vedere înlăturarea dificultăţilor create cetăţeanului de sistemul birocratic”.

Din toate acestea ne putem da seama foarte clar că principalul scop al întregii operaţiuni îl reprezintă înregimentarea noastră totală în sistemul de uniformizare a naţiunilor, a cetăţenilor, a popoarelor şi persoanelor, sistem care încearcă să impună Noua Eră şi Noua Ordine Mondială prin intermediul Globalizării. Este evident faptul că cetăţenii greci, epuizaţi economic şi social, au fost consideraţi o masă asupra căreia, marile puteri internaţionale, stăpânitorii acestei lumi şi proiectanţii Noii Ordini Mondiale, vor putea experimenta cu uşurinţă.

Prin intermediul acestui sistem de supraveghere a Noii Ere, datele noastre personale vor constitui parte a sistemului electronic universal, pe care îl va administra Guvernul Internaţional şi Noua Ordine Mondială. Aşa-numitul nostru „profil” va fi înregistrat şi va putea fi accesat cu uşurinţă. Oricine va putea afla preferinţele noastre, ceea ne place şi ceea nu ne place, obişnuinţele, hobby-urile, concepţiile şi convingerile noastre politice, sociale şi religioase. Pe baza concepţiilor noastre, ni se va face profilul psihologic, pe baza acestora vom fi acuzaţi, stigmatizaţi, învinovăţiţi, atunci când acestea nu vor fi conforme cu ideologia Guvernării Mondiale şi a Noii Ere, mai ales când ele exprimă personalitatea noastră naţională, religioasă, tradiţia noastră bizantină!…

Din acest motiv considerăm desuet argumentul care susţine că nici un cetăţean de bună credinţă, nici un om cinstit şi moral, nici un lucrător cinstit şi familist nu ar trebui să se teamă de supravegherea electronică şi de buletinele electronice, de vreme ce nu are nimic de ascuns. Mai mult, susţin unii, creștinul nu are de ce să se teamă, căci viaţa lui este transparentă (ca un „turn de sticlă”).

Niciunul dintre noi, însă, nu este desăvârşit şi fără de păcat. Desăvârşit, fără de păcat şi atotsfânt este doar Hristos! Aceia care pretind, fie ei clerici sau laici, că sunt sau pot deveni „transparenţi” („turnuri de sticlă”) – doar pentru a justifica acceptarea îndosarierii electronice şi a primirea actului de identitate electronic – nu au în vedere învăţătura fundamentală a antropologiei ortodoxe, care se reflectă în toate textele Sfinţilor Părinţi şi are la bază simţământul de păcătoşenie şi nimicnicie specific omeneşti. „Sunt nimic şi nu pot face nimic. Ceea ce sunt şi fac, sunt şi fac prin harul lui Dumnezeu. Tot ce am bun este al Tău, Dumnezeul meu, slăvit fie numele Tău, iar tot ce este rău, al meu este şi cer mila Ta”, ne învaţă Sfinții Părinţi, mai vechi şi mai noi.

Motivul pentru care refuzăm îndosarierea electronică şi supravegherea electronică nu este acela că, eventual, avem ceva de ascuns, ci pentru că avem datoria de a ne păzi Credinţa Ortodoxă, Naţionalitatea, Tradiţia şi Cultura noastră, Istoria noastră şi este cunoscut faptul că acestea nu numai că nu se pot asocia Globalizării new-age-iste, ci chiar se află în totală contradicţie cu aceasta. Şi, chiar dacă nu avem ceva ilegal de ascuns, dorim să păstrăm pentru noi înşine dreptul de a ne dirija propria viaţă, alegerile şi preferinţele noastre şi să nu devenim manipulaţi de dispoziţiile şi uneltirile puterilor centrale internaţionale, care urmăresc să ne conducă, să ne transforme din persoane înzestrate cu libertate şi stăpânire de sine în persoane conduse şi înrobite şi, în fine, la dispariţia Ortodoxiei şi a caracterului grecesc.

Să nu uităm că ceea ce noi considerăm moral şi cinstit, ceea ce pentru noi reprezintă valoare şi desăvârşire, anume credinţa noastră, ţara, tradiţia, idealurile neamului nostru, pentru stăpânirea potrivnică lui Dumnezeu, care stăpânire hotărăşte soarta lumii, este exact ceea ce trebuie alterat şi nimicit. Aceasta înseamnă că noi, grecii, credincioşii ortodocşi, suntem „incompatibili” cu sistemul universal de putere şi supraveghere şi cu modelul globalizat pe care aceştia îl impun pretutindeni.

Un exemplu grăitor îl constituie expunerea de anul acesta a Ministerului de Externe ale Statelor Unite ale Americii, cu privire la libertatea religioasă, expunere în cadrul căreia s-a făcut referire, printre altele, la ţara noastră şi la atitudinea Mitropolitului de Pireu, Înaltul Serafim. Departamentul de Stat al SUA îl caracterizează drept „fundamentalist” şi „fanatic”, având în vedere petiţiile prozelite împotriva romano-catolicilor din Pireu, de asemenea şi judecăţile domniei sale la adresa sionismului internaţional şi mustrările acestuia adresate oricărei orânduirii bancare internaţionale.

Înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit, cinstiţi părinţi, stimaţi domni referenţi, doamnelor şi domnilor, preaiubiţi fraţi, să nu uităm că toate cele pe care vi le-am descris au şi dimensiune eshatologică. Actul de identitate electronic sau Cardul Cetăţeanului nu reprezintă, desigur, pecetea Antihristului, despre care stă scris în Apocalipsă. De altfel, nimeni nu cunoaşte când va veni ziua aceea. Principalele mesaje, însă, ale cărţii Apocalipsei sunt duhul trezviei, al conştiinţei treze şi al deşteptării pe care trebuie să le avem ca creştini; iar acestea reprezintă împotrivirea noastră faţă de puterile apostaziei, negarea conformării noastre cu acestea, conştiinţa mărturisitoare în şi prin Hristos, pe care trebuie să le dăm împreună cu al nostru cuvânt, cu viaţa noastră şi, dacă va fi nevoie, chiar cu sângele nostru.

Datoria noastră este de a cerceta semnele vremurilor şi de a avea neliniştea cea bună cu privire la uneltirile lumii, de vreme ce „mulţi antihrişti s-au arătat” (1 Ioan 2, 18). Această stăpânire lumească universală şi anti-dumnezeiască, care se formează în zilele noastre, nu doar că nu este după Dumnezeu, evident, dar, în schimb, urmăreşte să denatureze şi să suprime tot ce este creştinesc şi adevărat din viaţa oamenilor.

Un alt element important despre care ne vorbeşte Apocalipsa, este înaintarea progresivă, treptată către sfârşitul istoriei. Antihristul, aşadar, nu se va înfăţişa şi nu-şi va întemeia suveranitatea mondială într-un mod cu totul neaşteptat, răsturnând radical cursul istoriei. Dimpotrivă, se va sprijini pe o situaţie pregătită cu mult timp înainte, în care oamenii se vor fi obişnuit trăind şi acţionând pe un termen foarte îndelungat, conform obişnuinţelor şi practicilor unui anumit mod de viaţă ateu şi materialist, pe care îl vor considera, în plus, un drum cu sens unic pentru fiecare.

Spre un astfel de drum ne conduce confortul, comoditatea şi îndestularea, cu care ne-am deprins și de care nu înțelegem să ne descotorosim. Confortul exercită un tip de violență asupra sufletului și ne alterează planul duhovnicesc al vieţii care, dacă nu urmează ethosul ortodox al ascezei, ne conduce la robia patimilor. Comoditatea, pe de o parte, și aducerea la sapă de lemn, pe de altă parte, precum și frica, creează o dependență puternică și de durată pe care se bazează toate sistemele de supraveghere a oamenilor.

Pe de altă parte, în vederea acceptării buletinului electronic, funcţionează la fel de determinant şi de ameninţător la nivel psihologic frica, şi anume faptul că în cazul în care vom refuza să îl primim, vom pierde nu doar facilităţile şi înlesnirile pe care ni le poate acorda, ci ne vom afla complet în afara sistemului, deconectaţi şi inexistenţi din punct de vedere social, economic şi, în general, ca cetăţeni ai statului. Nu vom avea, aşadar, posibilitatea de a lucra, de a primi un salariu, de a ne pensiona, dreptul la asistenţă socială, la asistenţă medicală şi toate celelalte bunuri şi servicii publice.

Noul act de identitate electronică poate reprezenta doar începutul sau continuarea, însă, aceasta este deja programată şi vedem cum se purcede la aplicarea ei. După cum este cunoscut, în Statele Unite ale Americii, microcipul pe care noi îl vom avea în buletinele noastre, a început deja să se implanteze în mână pe motivul unei mai mari siguranţe. De altfel, progresul tehnologic este atât de vehement, încât descoperă în continuu noi metode de supraveghere şi de conducere a cetăţenilor, metode pentru influenţarea crizei, psihologiei şi intelectului lor, prin mijloace tehnice.

De aceea şi refuzăm să ne primejduim integritatea trupească şi sufletească prin acceptarea Cardului Cetăţeanului sau a noilor buletine electronice. Refuzăm dintru început intrarea noastră în acest sistem centralizator, totalitar şi sinistru. Refuzăm din start orice încătuşare, orice primejdie pe care le presupune acest drum fără întoarcere, această fundătură, din care nu ştim dacă vom avea puterea sau prilejul de a ieşi.

Acest refuz al nostru nu are caracterul pasiv al neacceptării faptelor împlinite. Dimpotrivă, va trebui să ia forma unei reacţii vii şi luptătoare, din a cărui determinare şi forţă se va vedea şi rezultatul. Vrem să spunem, aşadar, că nu ajunge să declarăm pur şi simplu că nu vom accepta noile buletine electronice, ci să şi reuşim să determinăm revocarea hotărârilor de a aplicare a acestora.

Cu cât vom fi mai mulţi cei care ne vom opune noilor cărţi de identitate electronice, cu atât mai multe şi mai puternice vor fi mişcările şi intervenţiile noastre; cu cât mai puternice şi mai minuţioase vor fi revendicările noastre, cu atât mai mari vor fi şi concesiile guvernanţilor şi a acelora care impun reglementări asemănătoare.

Împotrivirea noastră trebuie să fie exprimată preventiv şi să preîntâmpine orice hotărâri guvernamentale. Este evident faptul că Guvernul mituit induce poporul în eroare în cele mai multe chestiuni. Un exemplu caracteristic îl constituie neconcordanţa totală dintre declaraţiile oficiale pre-electorale şi măsurile post-electorale luate de către actualul Guvern.

Un lucru asemănător se întâmplă şi în chestiunea buletinelor. În această situaţie guvernanţii cercetează reacţiile noastre, în aşa fel încât să calculeze cum să se organizeze şi, în cele din urmă, cum să îşi aplice planurile.

Va trebui să sesizăm şi să conştientizăm faptul că planurile Noii Ordini Mondiale acţionează cu o imensă rezistenţă coordonată, puternică şi hotărâtă. Acţionează prin inteligență, supraveghere și cu încredere în sine .

În final, atragem atenţia în modul cel mai categoric tuturor factorilor de decizie să nu considere că actuala conjunctură a crizei economice este o „ocazie potrivită” pentru a impune în viaţa cetăţenilor anumite politici şi practici abuzive. În plus, poporul nostru s-a deşteptat şi este pe deplin conştient de batjocorirea şi înşelarea lui de către sistemului politic, social şi economic care durează deja de câteva decenii bune şi care încă e în funcţiune, dar într-o fază avansată de dezintegrare. Sistemul vrea numai să ne înşele şi să ne ducă, istoviţi şi legaţi în lanţuri, la distrugerea noastră definitivă.

Noi, grecii ortodocşi, cetăţenii liberi ai acestei ţări, vom opune rezistenţă şi vom reacţiona împotriva noii stăpâniri asupra ţării noastre, vom opune rezistenţă şi vom reacţiona împotriva uneltirilor Noii Ordini Mondiale şi ale Noii Ere şi nu vom admite totalitarismul anti-dumnezeiesc şi anti-naţional al îndosarierii electronice şi al buletinelor electronice.


[1] Este cazul recent al Argentinei care nu a reuşit să iasă din profunda criză economică în care intrase decât atunci când a întrerupt colaborarea cu „binefăcătoarele” organisme bancare internaţionale. n.tr.

Traducere: Mihail Ilie

Sursa: http://graiulortodox.wordpress.com/2013/05/16/151-impunerea-globalizarii-si-a-noii-ere-prin-intermediul-supravegherii-electronice-si-al-actelor-de-identitate-electronice-noul-act-de-identitate-bilet-fara-intoarcere/

2 Responses to 'NOUL BULETIN – BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE – Impunerea globalizării şi a Noii Ere prin intermediul supravegherii electronice şi al actelor de identitate electronice'

 1. Alexandru Sanda says:

  De ce nu suntem greci? unde ne este demnitatea de roman?
  Ce durere in sufletul stramosilor nostri.
  .Nu vad decit intoarecerea poporului la rugaciune,credinta profunda in bunulDumnezeu si in final iesirea cu crucea si spada in strada i

 2. Alexandru Sanda says:

  Impotriva UE masonica exista o solutie.
  Crucea si spada in strada ,pentru restabilirea demnitatii poporului roman

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*