Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Dezbatere pe tema Cardului Electronic de Sanatate

Asociatia pentru Libertatea Românilor  a inaintat catre Guvernul României o propunere de modificare  a Proiectului hotărârii de guvern care modifica Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunere ce va fi prezentata la dezbaterea din data de 16 ianuarie 2015, ora 10.00, la Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti. La aceasta dezbatere vor participa reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai CNAS, ai BOR(se pare) si ai societatii civile.

 Asociaţia pentru Libertatea Românilor cunoaşte în mod nemijlocit faptul că o categorie importantă de asiguraţi fie au refuzat cardul electronic de sănătate, fie, după găsirea acestuia în cutia poştală, l-au returnat la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Am considerat necesar ca proiectul de act normativ să reglementeze nu numai situaţiile în care asiguratul este în imposibilitate temporară de utilizare a cardului (furt, pierdere, deteriorare) ci și cele în care asiguratul nu-l va accepta  vreodată,in mod justificat, deoarece:

  • dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conţine informaţii nevolatile şi este emiţător de unde radio care permit localizarea în spaţiu a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical decontat prin FNUASS,
  • aceste persoane nu doresc  să deţină asupra lor un dispozitiv emiţător de unde radio care admite interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite (orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un astfel de dispozitiv),
  • măsurile de implementare a cardului electronic de sănătate reprezintă, în fapt, ţinerea sub observaţie a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea datelor de identificare, precum şi a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigaţii paraclinice.
  • îi încalcă libertatea de conştiinţa şi îi vătăma  interesele legitime decurgând din dreptul la viaţă privată, intimitate, autonomie şi autodeterminare, nondiscriminare şi prezumţia  de nevinovăţie.

A.p.L.R. solicita analiza şi aprobarea introducerii următoarelor amendamente la proiectul de hotărâre susmentionat:

Se introduce articolul 3 cu următorul cuprins:

Asiguraţilor care nu vor intra  în posesia cardului naţional electronic de sănătate în condiţiile  legii, din alte motive decât pierderea, furtul şi deteriorarea acestuia, li se vor acorda servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate, pe toata perioada in care pastreaza calitatea de asigurat.”

Motivaţie: În vederea reglementării situaţiei asiguraţilor care au refuzat cardul naţional electronic de sănătate sau l-au returnat Casei Naţionale de Sănătate.

Comentariu: Acest articol se introduce pentru acea categorie de asigurati care au refuzat si/sau vor refuza cardul electronic de sanatate, categorie de asigurati care nu a fost prevazuta in niciunul din actele legislative. Pentru acestia se solicita ca alternativa de document justificativ a calitatii de asigurat, adeverinta de asigurat, ca si pina acum, pe toata perioada cat pastreaza calitatea de asigurati(adica atat timp cat sunt cetateni romani si vireaza contributia la FNUASS)!

La articolul 7 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, lit. d se abrogă.

Motivaţie :Art. 331 alin. (2)- (5) din Legea nr. 95/2006  la care se face referire in art 7, lit d, din Anexa- Norme au fost abrogate.

La articolul 8 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, alineatul. 5  se abrogă.”

Motivaţie: Art. 331 alin. (2)- (5) din Legea nr. 95/2006  la care face referire art. 8,alineatul  5 din Anexa Norme, au fost abrogate.